Visie

Visie

Architectuur is beleving - de beleving van de ruimte rondom. Gezelligheid, openheid of veiligheid, het zijn maar een klein aantal van de gevoelens die de ruimte rondom je kan opwekken. In elk ontwerp trachten wij steeds de gedachten en de belevingswaarden van de klant te vertalen naar een persoonlijk concept.

Andere belangrijke kernbegrippen die een rol spelen in ons ontwerpproces zijn duurzaamheid – esthetiek en comfort. Het samenspel tussen deze 3 factoren is eveneens essentieel in de beleving van de ruimte en bepaalt in belangrijke mate mee de kwaliteiten van de architectuur. We proberen constant op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen en evoluties hieromtrent.

Voor elk project gebeurt de opvolging op maat van de klant, waarbij rekening wordt gehouden met het individuele bouwbudget en de termijn waarover de werken worden gepland.

Het ontwerp dat op die manier ontstaat is uniek, aangepast aan de randvoorwaarden die eigen zijn aan elk project en afgestemd op de persoonlijke levenssfeer van onze klanten.
Contacteer ons vrijblijvend voor een eerste afspraak.

Toezichthoudende autoriteit:
Orde van Architecten - Vlaamse Raad
Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis Havenlaan 86c bus 101, 1000 Brussel België
Tel 02 643 62 00 - Fax 02 643 62 19
Vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be - www.architect.be

Gedragscode:
Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld (B.S., 8 mei 1985).
Goedgekeurd bij art. 1 K.B. 18 april 1985 (B.S., 8 mei 1985).
Officiële Duitse vertaling: K.B. 28 februari 1999 (B.S., 27 oktober 1999 (eerste uitg.)).